PFA, intreprindere individuala sau intreprindere familiala

Conform OUG 44/2008, vechile forme de organizare a activitatilor independente sub forma de PFA sau AF au fost inlocuite cu alte trei forme de organizare si anume: Persoana Fizica autorizata (PFA), Intreprindere Individuala (II) sau Intreprindere familiala (IF).

In ceea ce priveste PFA, noua lege aduce o serie de modificari, astfel:
- PFA nu poate avea angajaţi cu contract de muncă pentru desfăşurarea activităţii pentru care a fost autorizată;
- PFA îşi desfăşoară activitatea folosind în principal forţa de muncă proprie şi aptitudinile sale profesionale.
- O persoana fizica nu poate avea calitatea de PFA si de intreprindere individuala in acelasi timp, dar poate cumula calitatea de PFA cu cea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează, atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată;

Referitor la Intreprinderea Individuală („ÎI"), aceasta este o formă de organizare nouă, neexistenta in vechea lege, avand urmatoarele particularitati:
- Persoana fizica posesoare a unei întreprinderi individuale devine comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în Registrul comerţului, dar fara a dobandi personalitate juridică prin înregistrarea în Registrul comerţului;
- Posesorul unei intreprinderi individuale poate fi in acelasi timp si salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care functioneaza întreprinderea individuală.
- Pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii sale, persoana fizica posesoare a unei ÎI, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă;
- Întreprinzătorul posesor al unei ÎI nu va fi considerat un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează, chiar dacă colaborarea este exclusivă;

Întreprinderea Familială („ÎF") este corespondenta in noua lege a vechii forme AF (asociaţie familială). Noutatea fata de vechea forma de organizare este:
- Membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan atat PFA cat si întreprinderi individuale;
- Membrii unei întreprinderi familiale pot cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care şi-au organizat întreprinderea familială.

Ordonanta de Urgenta nr. 44/2008 nu se aplică profesiilor liberale şi activităţilor economice a căror desfăşurare este organizată şi reglementată prin legi speciale.

In ceea ce priveste plata contributiilor sociale, acestea se platesc in conformitate cu OUG nr. 58/26.06.2010 si a OUG nr. 82/08.09.2010, astfel:
- Pentru veniturile realizate din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau venituri rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil, se datoreaza contribuţii individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj, in conformitate cu OUG nr. 58/26.06.2010.
- Persoanele fizice care realizează venituri de natură profesională (PFA, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale) vor plati contribuţia individuală de asigurări sociale şi contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj in conformitate cu Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale si Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,.

Prin OUG nr. 82/08.09.2010 s-au mai adus urmatoarele modificari:

Orice activitate poate fi reconsiderată ca activitate dependentă dacă îndeplineşte cel puţin unul dintre următoarele criterii:
a) beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, şi respectă condiţiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru;
b) în prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte exclusiv baza materială a plătitorului de venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie, unelte de muncă sau altele asemenea şi contribuie cu prestaţia fizică sau cu capacitatea intelectuală, nu şi cu capitalul propriu;
c) plătitorul de venit suportă în interesul desfăşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate, precum şi alte cheltuieli de această natură;
d) plătitorul de venit suportă indemnizaţia de concediu de odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit.

Persoanele care realizează, în mod ocazional, pe lângă veniturile de natură salarială, şi venituri de natură profesională definite la art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal nu datorează contribuţiile individuale şi pentru aceste venituri de natură profesională.

Persoanele care realizează, în mod ocazional, exclusiv venituri de natură profesională definite la art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, datorează contribuţiile prevăzute la alin. (2). În această situaţie baza de calcul anuală nu poate depăşi de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Persoanele care realizează, cu caracter de regularitate, pe lângă veniturile de natură salarială, şi venituri de natură profesională definite la art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, datorează contribuţiile individuale şi pentru aceste venituri de natură profesională.

Plătitorii de venit au obligaţia de a depune, lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile de natură profesională, câte o declaraţie privind evidenţa nominală a persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială.

Baza lunară de calcul la care se datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj este:
a) venitul brut diminuat cu cota de cheltuială prevăzută la art. 50 alin. (1) lit. a) sau, după caz, la art. 50 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe;
b) venitul brut, pentru veniturile din activitatea desfăşurată în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil.

Baza lunară de calcul la care se datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj nu poate depăşi în cursul unei luni calendaristice echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Nu exista voturi

Comentarii

intrebare

sunt beneficiarul unei cereri de finantare prin masura 141 profil apicol. trebuie sa infiintez o forma microintreprindere. care ar fi avantaje si dezavantajele if,pfa sau ii. ce masfatuiti sa fac? cam cat m-ar costa si in cat timp se poate realiza?

As vrea sa imi deschid un

As vrea sa imi deschid un magazin la tara, dar am proiect pe masura 141 si am deschisa PFA, sunt scutita de impozit si de alte contributii deoarece primesc banii 1500 de euro pe an din fonduri europene, as vrea sa va intreb ce forma de oraganizare ma sfatuiti sa folosesc pentru a deschide magazinul alimentar, care ar fi mai avantajos?multumesc

daca avem o if , iar eu sunt

daca avem o if , iar eu sunt si salariat cu carte de munca, sotia trebuie sa mai plateasca contributie asigurari de sanatate?Fa nu are alt serviciu.

va rugam sa trimiteti

va rugam sa trimiteti solicitarea pe mailul autorului.

intrebare

sunt beneficiarul unei cereri de finantare prin masura 141 profil apicol. trebuie sa infiintez o forma microintreprindere. care ar fi avantaje si dezavantajele if,pfa sau ii. ce masfatuiti sa fac? cam cat m-ar costa si in cat timp se poate realiza?

Buna ziua, as vrea sa stiu si

Buna ziua, as vrea sa stiu si eu care sunt avantajele si dezavantajele daca inchis un SRL si infiintez un IF. Daca ma poate ajuta cineva, as fi recunoscator.