Persoana Fizica Autorizata (PFA), Intreprindere Individuala (II) sau Intreprindere familiala (IF)

Conform OUG 44/2008, vechile forme de organizare a activitatilor independente sub forma de PFA sau AF au fost inlocuite cu alte trei forme de organizare si anume: Persoana Fizica autorizata (PFA), Intreprindere Individuala (II) sau Intreprindere familiala (IF).

In ceea ce priveste PFA, noua lege aduce o serie de modificari, astfel:
- PFA nu poate avea angajaţi cu contract de muncă pentru desfăşurarea activităţii pentru care a fost autorizată;
- PFA îşi desfăşoară activitatea folosind în principal forţa de muncă proprie şi aptitudinile sale profesionale.
- O persoana fizica nu poate avea calitatea de PFA si de intreprindere individuala in acelasi timp, dar poate cumula calitatea de PFA cu cea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează, atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată;

Referitor la Intreprinderea Individuală („ÎI"), aceasta este o formă de organizare nouă, neexistenta in vechea lege, avand urmatoarele particularitati:
- Persoana fizica posesoare a unei întreprinderi individuale devine comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în Registrul comerţului, dar fara a dobandi personalitate juridică prin înregistrarea în Registrul comerţului;
- Posesorul unei intreprinderi individuale poate fi in acelasi timp si salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care functioneaza întreprinderea individuală.
- Pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii sale, persoana fizica posesoare a unei ÎI, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă;
- Întreprinzătorul posesor al unei ÎI nu va fi considerat un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează, chiar dacă colaborarea este exclusivă;

Întreprinderea Familială („ÎF") este corespondenta in noua lege a vechii forme AF (asociaţie familială). Noutatea fata de vechea forma de organizare este:
- Membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan atat PFA cat si întreprinderi individuale;
- Membrii unei întreprinderi familiale pot cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care şi-au organizat întreprinderea familială.

Nu exista voturi